Skip to main content

Privacy & cookies

Privacy window

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

Craftzing CV

Fosbury & Sons - Koning Albert II laan 1210 Brussel

Telefoon: +32 15 63 40 22

Email: [email protected]

Ondernemingsnummer: BTW BE 0834.588.394

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Craftzing CV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Craftzing CV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Craftzing CV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Craftzing CV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Craftzing CV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Craftzing CV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Craftzing CV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Poperinge bevoegd.

Privacybeleid

Craftzing CV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Craftzing CV, Fosbury & Sons - Koning Albert II laan 1210 Brussel of via [email protected] Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Craftzing CV, Fosbury & Sons - Koning Albert II laan 1210 Brussel of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Craftzing CV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookiebeleid

We meten continu welke onderdelen op de Craftzing website het meest interessant zijn en houden in de gaten of alles optimaal werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van de website verbeteren en nieuwe versies testen.

De verkregen informatie kunnen we niet herleiden naar individuele (al dan niet geregistreerde) gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn Cookies die:

  • Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
  • Foutmeldingen opsporen
  • Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)

Als je toestemming geeft voor het gebruik van Cookies kunnen we deze metingen combineren met eerder verzamelde gegevens om het aantal unieke gebruikers van onze websites en apps in kaart te brengen.

Onderstaande toont de Cookies die wij gebruiken voor dit doeleinde.

Google Analytics

_ga, _gat, _gat_gaMain, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, __uzma, __uzmb, __uzmc, __uzmd

Via Google Analytics verzamelt Craftzing anonieme statistieken over het gebruik van zijn websites en apps. Voorbeelden zijn: hoeveel bezoekers een site telt, welke sites deze bezoekers in het algemeen daarvoor bezochten, welke inhoud het meest gelezen wordt.

Contact us

Feel like crafting the future digital world together?

The Craftzing team