Vlaamse overheid webuniversum

Online uw dossiers raadplegen, gepersonaliseerde informatie ontvangen via een app, ... het kan al bij banken en online winkels maar de overheid heeft nog een sprong te maken. Bij die innovatiesprong begeleid ik het Agentschap Informatie Vlaanderen door ideation tracks te faciliteren en user-centric concepten te ontwikkelen zoals digitale loketten, een eenvoudige login, app versus web strategie, alles wat met UI-gedrag en stijl te maken heeft, concepten rond blending van contactcenterkanalen met webtoepassingen. Telkens vanuit één missie: hoe maken we het de klant écht gemakkelijk?

Als architect teken ik in een plan hoe de dienstverlening eruit moet zien vanuit het standpunt van de gebruiker, en koppel dat vervolgens aan een een blauwdruk van wat de organisatie nodig heeft om dat te doen slagen.

Zo schetste ik het plan voor het Vlaanderen-webuniversum: een pragmatisch programma dat als doel heeft om de 500 websites van de Vlaamse overheid, waar een klant tot 5 verschillende teksten kan lezen over hoe hij een milieuvergunning moet aanvragen, terug te brengen naar één user-centric webuniversum.

Hou Vlaanderen.be in het oog want de komende jaren beweegt daar nog een en ander.

Kom op tegen kanker

Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker (nu: "Kom op tegen Kanker") ontwikkelde ik een digitale architectuur. Op basis van de nieuwe organisatie- en merkvisie werkte ik aan een ruimtelijke planning voor de verschillende digitale kanalen: wat vindt welke doelgroep waar? Hoe brengt Kom op tegen Kanker waarde voor patiënten, onderzoekers, donateurs, vrijwilligers, beleidsmakers, ... ?

Naast een nieuwe KomoptegenKanker.be creëerde ik een nieuw concept voor de site Allesoverkanker.be, een site die informatie én mensen samenbrengt rond kanker. De site is het resultaat van intensief overleg en afstemming met alle betrokken actoren, van directie tot redactie, van designer tot ontwikkelaar. Als architect tekende ik de plannen en begeleidde de realisatie. Een mooi resultaat, voor een mooi doel.

Andere projecten

Andere klanten waar ik voor gewerkt heb:

Contacteer Roeland